เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV20190400001 รัชดาภรณ์ อาจพงษ์ -
INV20190100001 ประเสริฐ ลพสัตถยุทธ -