เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV20190100001 ประเสริฐ ลพสัตถยุทธ - RCTC000018594