เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV20190700005 test 185.00 - รอการจัดส่ง
INV20190400001 รัชดาภรณ์ อาจพงษ์ 2,280.00 - รอการจัดส่ง
INV20190100001 ประเสริฐ ลพสัตถยุทธ 2,500.00 - RCTC000018594
INV20190800001 ภัทรชัย​ ขันธหิรัญ 1,140.00 - รอการจัดส่ง
INV20190700003 ฐิติ คล่องแคล่ว 5,950.80 - รอการจัดส่ง
INV20190700004 ฐิติ คล่องแคล่ว 5,950.80 - รอการจัดส่ง
INV20190600001 นางสาว อร่ามศรี ถาวรพานิชกิจ 5,950.80 - รอการจัดส่ง
INV20190700001 ญาดา เชียงอารีย์ 15,000.00 - รอการจัดส่ง
INV20190700002 พิชาคลินิกเวชกรรม 750.00 - รอการจัดส่ง